Webinars

Mardi 09 mars à 14h

L’efficience en eau dans les bâtiments existants, quelle stratégie adopter ?

Vous souhaitez savoir comment drastiquement réduire la consommation d’eau dans vos bâtiments ? Comment contrôler cette consommation, optimiser la gestion de votre parc immobilier et être alerté à temps en cas de fuites d’eau ?

Vous serez guidés à travers ce séminaire en ligne par le cofondateur de Shayp, qui vous présentera la problématique de l’eau dans le secteur du bâtiment et comment une solution simple et efficace, non invasive, peut aider les Maintenance et Facility managers à réaliser des économies d’eau et d’argent. Une occasion unique d’aborder la question de savoir si l’efficacité en eau est une stratégie économiquement intéressante et si elle est facile à implémenter. Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions lors des 10 dernières minutes du webinar.

Si vous ne pouvez vous connecter à Zoom via votre ordinateur, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’autres options (via ingrid@shayp.com).

Donderdag 11 maart om 14.00 uur

Waterefficiëntie in bestaande gebouwen, welke strategie te volgen?

Wilt u weten hoe u het waterverbruik in uw gebouwen drastisch kunt verminderen? Hoe dit verbruik onder controle houden, het beheer van uw gebouwenbestand optimaliseren en tijdig gewaarschuwd worden in geval van waterlekken?

U wordt door dit webinar geleid door de medeoprichter van Shayp, die u zal inwijden in de problematiek van water in de bouwsector en hoe een eenvoudige en doeltreffende, niet-invasieve oplossing onderhoud en facility managers kan helpen water en geld te besparen. Een unieke gelegenheid om te bespreken of waterefficiëntie een economisch aantrekkelijke strategie is en of zij gemakkelijk kan worden uitgevoerd. 

U krijgt de kans om al uw vragen te stellen tijdens de laatste 10 minuten van het webinar. Als u geen verbinding kunt maken met Zoom via uw computer, neem dan contact met ons op om andere opties te bespreken (via ingrid@shayp.com).