Hugo Gervais, ontwerper van het samenwerkingsplatform Urbest, heeft ons dit interview toegestaan op het vroege ochtenduur. Voor deze financieel ingenieur van opleiding is tijd een kostbaar goed, zoals blijkt uit de interface van zijn collaboratieve software. Urbest vereenvoudigt het vastgoedbeheer dankzij zijn onderhouds- en servicetool die ter beschikking staat van beheerders, belanghebbenden en partners. Taakopvolging en orkestratie van interventies behoren tot de functionaliteiten waarmee gebruikers tijd kunnen besparen. Hieronder ontcijferen met Alexandre McCormack, CEO van Shayp.

Over Urbest

Alex: De status quo in vastgoedbeheer en onderhoud veranderen: uw ambitie?

Hugo: Mijn analyse is gebaseerd op de volgende constatering: bestaande CMMS (Computerized Maintenance Management System) interfaces zijn vaak te ingewikkeld en ontmoedigen gebruikers. De waardepropositie op software niveau voor vastgoedbeheer is vrij laag, ook al zijn er steeds meer spelers in deze sector bij betrokken. Het idee om een collaboratieve, ergonomische en intuïtieve software te creëren om het beheer en het onderhoud te vergemakkelijken, is ontstaan uit het besef van de behoeften van de veldwerkers. Historisch gezien kwam elke actor met zijn proces zonder zich al te veel zorgen te maken over interacties met andere actoren: beheerders, ontwerpbureau, eigenaars, occasionele dienstverleners. Nu wint de op samenwerking gebaseerde aanpak aan kracht en kunnen de spelers in de vastgoedsector efficiënter en betrouwbaarder te werk gaan en uiteindelijk het vertrouwen tussen de spelers versterken.

UrbestAlex: Dus het idee voor Urbest kwam uit de hoek van een gemakkelijk te gebruiken toepassing?

Hugo: Absoluut. Vandaag is het gemeengoed aan het worden, maar in 2016 was het contrast vrij groot tussen toepassingen in het privéleven en wat je op het werk kon hebben. Nadenken over ergonomie om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden is een onderscheidende factor. In digitale taal spreken we over UX, voor User Experience. Het doel van UX is de communicatie en het werk voor managers, sollicitanten en belanghebbenden te vergemakkelijken. Daarom hebben wij ons platform op een ergonomische manier ontworpen, het staat open voor alle bouwvlakken die willen samenwerken. Ik heb het over collaborative job tracking, d.w.z. meerdere mensen zo efficiënt mogelijk laten samenwerken. Om een voorbeeld te geven: google sheet is een zeer goed hulpmiddel om samen te werken. De dagen van voortdurend vragen om extracties van een alwetende gebruiker zijn bijna voorbij. Vandaag de dag verwachten mensen een gedeelde kennis van wat er gaande is. Urbest illustreert deze nieuwe manier van werken.

Alex: Je noemt het voorbeeld van een ziekenhuis waar de kwaliteit van elke interventie wordt gewaardeerd, de verantwoordelijke voelt zich beloond?

Hugo: Urbest is aanpasbaar door de klanten om zijn beschikbare diensten, zijn gebruikers en zijn patrimonium te kiezen. Een van onze functies is de mogelijkheid om de kwaliteit te beoordelen van de interventie die door een onderhoudsteam of een technicus is uitgevoerd. Aanvankelijk waren er enkele bedenkingen over de rating, maar de positieve kant won het snel. Gemiddeld is de kwaliteit ongeveer 4,9/5 voor dienstverleners die diensten leveren met Urbest! Dit is een uitstekende manier om de teams en degenen die de gebouwen dagelijks beheren, te waarderen. Een ziekenhuis ging bijvoorbeeld van 10 naar 15 interventies per dag, met een efficiëntiewinst die onze verwachtingen, die 20% waren, overtrof. Met onze software kunnen wij de waarde van het werk van mensen in het veld verhogen. Het is belonend voor hen. Door hun administratieve en repetitieve taken te verlichten, kunnen zij meer acties uitvoeren in een kortere tijdspanne.

Alex: Inderdaad, de beste praktijken zijn die welke baat hebben bij ondersteuning. Het platform van Shayp ondersteunt de gebruiker bij het opsporen en zoeken naar het lek. Aan de andere kant moet men zich niet verliezen in een biedoorlog om functies. Hoe bereik je het evenwicht tussen voldoende maatwerk en gebruiksgemak?

Hugo: Elke gebruiker benadert het platform door het te gebruiken zoals het komt. Dit betekent dat je heel snel gebruikswaarde moet laten zien, anders zal een gebruiker niet de tijd nemen om te ontdekken hoe hij het platform vorm kan geven. Als Urbest vandaag werkt, komt dat omdat we niet zijn gezwicht voor de verleiding om overal knoppen te plaatsen en een eenvoudige interface hebben behouden die de gebruiker naar voorspelbare en begrijpelijke keuzes leidt. Ook al verafschuwt de natuur leegte en witte ruimtes, toch willen we deze eenvoud in het hart van Urbest houden. De valkuil van uitgevers van historische software is vaak te veel functies te hebben en een doctoraat in X oplossing te vereisen om het te kunnen gebruiken.

Alex: Wat is de grootste belemmering voor de toepassing van uw tool?

Hugo: Ik zou zeggen dat het de bereidheid is om iemands gewoonten te veranderen. Urbest verandert de interactie gewoonten van mensen door ze meer samenwerken en coöperatief te maken. Dit betekent dat wij efficiënter worden, maar ook afhankelijker van onze werknemers. Wanneer een onberekenbare structuur een samenwerkingsverband wordt, kan er een zekere spanning ontstaan door angst voor de reactie van anderen. Dit wordt echter snel overwonnen en de gebruikers zijn enthousiast over de overschakeling op een samenwerkingsmodel. Het is altijd interessant om de juiste persoon te vinden die het voortouw neemt om andere gebruikers ervan te overtuigen over te schakelen van een silo-aanpak naar een gezamenlijke aanpak.

Over Shayp

Hugo: Welke plaats ziet Shayp in de bestaande energiesystemen?

Alex: Ons platform is een werkinstrument dat elke dag wordt gebruikt door onderhoudsteams en technici, dus we communiceren vooral met mensen op het terrein. Natuurlijk moet ons systeem openstaan voor andere soorten energiestromen. Daarom moet het mogelijk zijn gegevens uit te wisselen. Shayp sluit dus aan op bestaande energieplatforms. We hebben het over een open Application Programming Interface (API). De strategische doelstelling van Shayp is het waterverbruik in gebouwen te optimaliseren. We willen water besparen. Wij moeten onze software zo intuïtief en ergonomisch mogelijk maken, omdat wij het gemakkelijker willen maken voor de persoon die lekken moet opsporen en de nodige herstellingen moet uitvoeren. Hoe sneller het lek gedicht is, hoe meer water er behouden blijft.

Hugo: Wat betekent het voor Shayp collaboratief zijn?

Alex: Luisteren naar onze gebruikers. Weten hoe te reageren op verzoeken van klanten door hun behoeften te kennen. Wij zijn 100% betrokken bij het proces, van de aanneming van het gereedschap tot het gebruik en de reparatie. Wij willen de best mogelijke ondersteuning bieden, vanaf het proefproject tot de eindklant. Hoewel er geen opleiding vereist is om ons platform te gebruiken, blijven wij ter beschikking van de gebruikers indien nodig. Het is nu ook mogelijk om gedetailleerde rapporten over verbruik, lekkage, kosten, enz. over een bepaalde periode rechtstreeks naar het Shayp-platform te downloaden. Dit zal facilitair managers of energiemanagers helpen bij hun rapportage, met name in de context van hun MVO- of ESG-doelstellingen.

Hugo: Wat is Shayp's vijand?

Alex: Alex: Het grootste obstakel is de onwetendheid over het probleem van waterverlies in gebouwen. Toch heeft één op de drie gebouwen kostbare lekken, dat is enorm! Gemiddeld slagen wij erin het waterverbruik met 22% te verminderen door alle anomalieën in het systeem en waterlekken aan te pakken. Zo hebben wij een groep scholen kunnen helpen meer dan 200.000 euro te besparen op hun waterfactuur.

Synergieën verzekerd tussen Shayp en Urbest: de gezamenlijke aanpak maakt het ook mogelijk partnerschappen te creëren tussen bedrijven die dezelfde behoeften hebben en gecombineerde aanbiedingen kunnen opzetten. Wordt vervolgd!

2 Thoughts on “Breaking the Status Quo in Property Management”

  • This is a helpful post to address the issues of property management and the solutions. Thank you for sharing.

    • We are so glad you find our article interesting! We invite you to keep having a look to our blog posts, we hope you enjoy your read. And if you wish to have a deeper overview on our solution, do not hesitate to reach us at info@shayp.com .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *