ESG-beleggingstrends

Trends op het gebied van ESG-beleggingen: hoe aandeelhouders duurzaamheid serieus nemen
Milieuvriendelijke bedrijven worden op verschillende niveaus steeds belangrijker voor investeerders. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het milieu, terwijl bedrijven hun bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk moeten uitvoeren. Het verminderen van afval en productiekosten zijn belangrijke componenten van het bereiken van duurzaamheid. Hier volgt een overzicht van de zorgen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur die de trends op het gebied van ESG-beleggingen sturen.

ESG-beleggingstrends

ESG staat voor milieu, maatschappij en governance. Milieuzorg is de drijvende kracht achter de golf van investeringen in groene bedrijven. Beleggers zorgen ervoor dat het beleid en de acties van het bedrijf rechtszaken vermijden over kostbare milieuschade als gevolg van verouderde productie- en verwijderingspraktijken. Het onderzoeken van de ESG-scores van bedrijven is nu een vast karwei voor aandelenanalisten en beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid.

Het concept van ESG-scores van bedrijven staat nog in de kinderschoenen. Ondertussen is er behoefte aan consistente standaarden voor berekening, aangezien verschillende entiteiten verschillende scoremethoden gebruiken. Een van de meest prominente organisaties die aandacht krijgt voor ESG-scores is S&P Global, dat meer dan 7300 bedrijven scoort. De methodologie is gebaseerd op de antwoorden van het management op meer dan 100 enquêtevragen en andere beschikbare gegevens. Ongeveer 30 verschillende factoren bepalen de uiteindelijke ESG-score.

Een andere veelgebruikte bron voor ESG-scores is MSCI, dat ABC-letterbeoordelingen geeft aan bedrijven op basis van hoe goed bedrijven ESG-risico's beheren. In dit systeem betekenen AA- en AAA-ratings ESG-leiders, terwijl CCC-ratings achterblijvers weerspiegelen. De huidige trend in ESG-beleggen omvat een debat over hoe ESG-kwesties prioriteit kunnen geven en meten.

Waarom investeren in duurzaamheid??

Om te zeggen "duurzaamheid is de toekomst" zou een understatement zijn. Duurzaamheid is een concept dat geleidelijk onderdeel is gaan uitmaken van de intense discussies voor investeerders bij het evalueren van de huidige en toekomstige financiële toestand van een bedrijf. Het houdt ook rekening met de impact van de organisatie die verder gaat dan kostenefficiëntie, zoals op werknemers en de gemeenschap.

De belangrijkste thema's die samenhangen met duurzaamheid zijn onder meer groen gaan, energie besparen, afval verminderen, kosten besparen, kapitaal sparen en het aanpakken van maatschappelijke zorgen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van mensen.

In het begin van de jaren 2020 kwamen duurzame bedrijven om in te investeren afkomstig uit nutsbedrijven en grootschalige industrieën zoals technologie, zonne-energie, elektrische voertuigen en biologisch voedsel. Milieuvriendelijke oplossingen vormen de kern van de duurzaamheidsbeweging, die verder gaat dan groen. Het legt de nadruk op openbare veiligheid, diversiteit, respectvolle behandeling van werknemers en bescherming van de privacy.

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van een bedrijfsmodel, aangezien het betrekking heeft op strategische planning op lange termijn. Het draait allemaal om het verminderen van kosten en verspilling en het verbeteren van de productiviteit. Dus waarom investeren in duurzaamheid? Het is hier om te blijven en het bepaalt de bedrijven van de toekomst.

Trends in ESG-beleggingen vinden

Beleggers kunnen ESG-scores gebruiken als indicatoren als een bedrijf vooruitgang boekt op het gebied van duurzaamheid. Nader onderzoek moet uitwijzen of de doelonderneming zich bezighoudt met de volgende groene praktijken:

-Verminderen van energieverbruik, kosten en afval

- Gebruik van milieuvriendelijke materialen met beperkte negatieve milieueffecten

- Het handhaven van een gezonde werkomgeving zorgt voor schonere binnenlucht

- Het verminderen van broeikasgassen door te investeren in schone hernieuwbare energie

- Producten en containers maken die kunnen worden hergebruikt en gerecycled

- Doelen stellen voor nulemissie en het verminderen van de totale CO2-voetafdruk

Wanneer u op zoek bent naar duurzame bedrijven om in te investeren, vraag uzelf dan af hoe goed het bedrijf bijdraagt ​​aan een domino-effect in het helpen van de samenleving. Een van de meest aansprekende trends op het gebied van ESG-beleggingen draait om waterbesparing.

Op weg naar duurzamer beleggen: ESG-scores van bedrijven

Het gebruik van ESG-scores van bedrijven geeft beleggers diepere inzichten in hoe bedrijven hun duurzaamheidsdoelen bereiken. Uiteindelijk is het doel van duurzaam beleggen gericht op innovatieve bedrijven die daadwerkelijk bijdragen aan de bescherming van het milieu, sociale idealen en geloofwaardige transparantie van het bestuur. Planning voor waterefficiëntie in de toekomst is een essentiële bouwsteen voor financiële en ecologische duurzaamheid.

Shayp is een leider in het verbeteren van de waterefficiëntie in gebouwen, wat leidt tot een reductie van gemiddeld 22% van het waterverlies. Als u de impact van uw vastgoedactiva wilt evalueren, het waterverbruik wilt verminderen en de milieu-impact van uw organisaties wilt verbeteren, neem dan contact op met de experts van Shayp.

New call-to-action

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *