Sustainable-Real-Estate

Aandacht besteden aan duurzame vastgoedontwikkeling is belangrijk voor zakelijke investeerders omdat er een groeiende vraag is naar commercieel vastgoed met aantrekkelijke ESG-ratings. De drie pijlers van ESG-ratings - milieu, maatschappij en bestuur - kunnen worden verbeterd door analyse van bedrijfssystemen en -processen die door mensen en technologie worden beïnvloed. Hier een blik op hoe duurzaam vastgoed temeten is voor de bedrijfswereld.

Een van de organisaties die de ESG-prestaties van een bedrijf meet, is GRESB, dat ten dienste staat van de beleggingsgemeenschap. Deze organisatie ging in 2009 van start en wordt nu beschouwd als de leider in het leveren van ESG-gegevens voor de vastgoed- en bouwsector. GRESB vertegenwoordigt projectontwikkelaars, fondsen, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggingstrusts (REIT's).

Milieuaspecten voor bedrijven

Om duurzaamheid in de vastgoedsector te bereiken, moet men op de hoogte blijven van de plaatselijke bouwvoorschriften en milieukwesties voor een bepaalde gemeenschap. Energie- en waterbesparing zijn enorme zorgen voor een commerciële bedrijfseigenaar. Het is mogelijk om duurzame vastgoedontwikkeling te meten op basis van de drie brede categorieën, uitgesplitst in meer gedetailleerde factoren.

Een bedrijf kan een concurrentievoordeel behalen door zijn activiteiten af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die milieuvriendelijke voorstanders verwachten. Deze milieudoelstellingen omvatten het behoud van hulpbronnen, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het innoveren van nieuwe producten die minder belastend zijn voor het milieu. Planners van bouwprojecten kunnen giftige materialen vervangen door veiligere opties waarbij de nadruk ligt op de bescherming van aarde, lucht en water, en op de veiligheid van de mens.

Naar meer sociaal verantwoordelijke bedrijven

De weg naar duurzaam vastgoed vereist een engagement voor mensenrechten en eerlijke praktijken die van invloed zijn op de beroepsbevolking. Investeren in een bedrijf en het bijbehorende commercieel onroerend goed brengt gemeenschapsbelangen met zich mee, zoals werkgelegenheidskansen, de manier waarop werknemers worden behandeld en de hoeveelheid nieuw verkeer die naar de buurt komt. Fabrieken moeten laten zien dat ze producten maken die de vervuilingsproblemen in verband met giftig afval op enorme stortplaatsen niet verergeren.

Het bereiken van duurzaamheid in de vastgoedsector hangt nauw samen met de associatie van een vastgoedbedrijf met een of meer gemeenschappen. Veel vastgoedmakelaars werken onafhankelijk en ontmoeten voortdurend nieuwe mensen in hun doelgemeenschappen. Er heerst dus al een vriendschappelijke sfeer in de sector. Een belangrijke katalysator in de vastgoedsector die het bedrijfsleven in de richting van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen drijft, is de behoefte aan grotere diversiteit op de werkplek en in de gemeenschap.

Versterking van het ondernemingsbestuur

Een groot deel van duurzame corporate governance heeft te maken met naleving door de overheid. Een onderneming die vertrouwelijke gegevens opslaat en deelt, zoals een ziekenhuis, moet voldoen aan strenge federale voorschriften inzake de bescherming van de privacy. Aan deze kwestie is cybercriminaliteit gekoppeld, die nu alle organisaties bedreigt. Een van de opkomende vereisten van duurzame corporate governance is het implementeren van meerdere lagen van gegevensbescherming, bovenop het afsluiten van een cyberverzekering.

Met het oog op duurzaam vastgoed in de toekomst zouden beleggers vandaag al moeten nadenken over hoe ESG-ratings de maatschappij, en in het bijzonder de bouwsector, veranderen. Corporate governance draagt op tal van manieren bij tot duurzame vastgoedontwikkeling. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe fabriek wordt gebouwd, moet deze voldoen aan alle overheidsniveaus, de lokale gemeenschap en verantwoording afleggen aan haar aandeelhouders.

Het bereiken van duurzaamheid in de vastgoedsector komt neer op moderne managementprincipes. Leidinggevenden moeten werknemers eerlijk behandelen als individuen, niet als statistieken. Het bedrijf moet rekruteringstechnieken gebruiken die gelijke kansen mogelijk maken en het meest geschikte talent aantrekken. Inzicht in duurzaam ondernemingsbestuur heeft grotendeels betrekking op administratieve en managementaangelegenheden.

Hoe je uw duurzame ontwikkelingsdoelen behaalt

Het doel van elke bedrijfseigenaar is om meer te verdienen dan geld uit te geven, aangezien kostenefficiëntie een van de belangrijkste katalysatoren is geworden om bedrijven op weg te helpen naar duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Shayp is een leider in het verbeteren van de waterefficiëntie in gebouwen om waterverlies te beperken. Als u wilt weten hoe milieu-, sociale en bestuurskwesties uw organisaties beïnvloeden, neem dan contact op met de deskundigen van Shayp.

New call-to-action

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *