ESG investing

Duurzaamheid is de weg naar een milieuvriendelijkere en efficiënter geleide samenleving. Het is een belangrijk aandachtspunt geworden voor zakelijke belanghebbenden, aangezien duurzaamheid gaat over het verminderen van afval en het maximaliseren van de productiviteit. Beleggers zijn zich er steeds meer van bewust hoe ecologie een belangrijke rol speelt in de economie, en daarom zijn ESG-beleggingen in opmars, vooral in de vastgoedsector.

ESG-criteria en het belang van ESG-beleggen

Een groeiend aantal beleggers maakt bij hun beleggingsbeslissingen gebruik van ESG-ratings van bedrijven. ESG heeft betrekking op milieu-, sociale en bestuurskwesties die van invloed zijn op een bedrijf. Bedrijven die zich bezighouden met duurzame praktijken krijgen een hoge ESG-rating, terwijl bedrijven die vervuilen of inefficiënt zijn een lage ESG-rating krijgen.

De ESG-scores worden niet alleen bepaald door milieuoverwegingen, andere ESG-criteria hebben ook betrekking op hoe goed het management bestuurt. Risicobeheer is een van de pijlers van modern ondernemingsbestuur. Andere belangrijke aspecten zijn de naleving van overheidsnormen, het naleven van industriële normen en het handhaven van een positieve bedrijfsreputatie.

Sociale verantwoordelijkheid omarmen

Het sociale aspect van de ESG-criteria dwingt de onderneming verder te denken dan de commerciële belangen door zich te richten op kwesties die de gemeenschap rechtstreeks beïnvloeden. Diversiteit op de arbeidsmarkt en mensenrechten zijn belangrijke sociale thema's waarmee bedrijven rekening moeten houden. De groei van ESG-beleggingen is grotendeels te danken aan het groeiende bewustzijn van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de toeleveringsketens.

In de toekomst zal de bevolking toenemen terwijl de natuurlijke hulpbronnen minder overvloedig zullen zijn. Het overleven van bedrijven zal meer en meer afhangen van het plannen en integreren van duurzaamheid in de bedrijfsvisie. De vastgoedsector heeft zich duidelijk gericht op ESG-metrieken, wat duidelijk bleek uit de toegenomen deelname aan de GRESB-vastgoedbeoordelingen van 2020.

Wat is PropTech?

PropTech is een term die wordt gebruikt in de vastgoedsector en staat voor vastgoedtechnologie. Het gaat om IT-tools die worden gebruikt om vastgoed te kopen, verkopen en beheren. De drie belangrijkste marktsegmenten voor PropTech zijn slimme woningen, het delen van aandelen en financiële platforms voor vastgoed.

Enkele van de belangrijkste ESG-factoren die de vastgoedsector in de gaten houdt, zijn risicobeheer, energie-efficiëntie en vermindering van waterafval.

Hoe PropTech en IoT ESG helpen

IoT-tools vormen de kern van digitale transformatie in sectoren zoals vastgoed, nutsbeheer en productie. Deze tools spelen een belangrijke rol bij het opzetten van zinvolle duurzame oplossingen voor de bedrijfsvoering. De combinatie van het verzamelen van een schat aan big data en het toepassen van AI-technologie biedt besluitvormers in de vastgoedsector real-time gegevens voor het maken van aanpassingen om de duurzaamheid te verbeteren.

Proptech omvat IoT-tools die het verbruik, de temperatuur, de beveiliging ... van gebouwen monitoren om ze beter te begrijpen en te beheren. Wanneer deze tools worden geïntegreerd met machine learning software en automatisering, kan het systeem de efficiëntie van het pand verbeteren, waardoor het waardevoller wordt.

MVO vs ESG: wat is het verschil?

Slimme technologie wordt steeds vaker in verband gebracht met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), omdat zij helpt bij het oplossen van veel problemen in verband met duurzaamheid. Het verschil tussen MVO en ESG is dat het eerste kwalitatieve beoordelingen van de duurzaamheid van een bedrijf weergeeft, terwijl het tweede betrekking heeft op kwantitatieve waarden van duurzame praktijken.

De groei van ESG-gegevens in de afgelopen paar jaar suggereert dat ESG-beleggingstrends aan belang winnen in de bredere beleggersgemeenschap. Hoe meer een bedrijf dus waarde hecht aan ESG-aspecten, hoe aantrekkelijker het kan zijn voor toekomstige beleggers.

Groei van ESG investeringen in de real estate industrie

Beleggers moeten de groei van ESG-beleggingen zien als een signaal dat de markten in bredere zin aan het veranderen zijn om de ecologische en economische deugden van duurzaamheid te omarmen. Ondertussen moeten bedrijfsleiders het verschil weten tussen MVO en ESG en klaar staan om vragen van beleggers over de inzet van een bedrijf voor duurzaamheid te beantwoorden.

Shayp is een PropTech-bedrijf dat de vastgoedsector helpt om de ESG-prestaties van gebouwen te meten. Neem contact met ons op en wij beantwoorden graag uw vragen over technologie om u te helpen uw vastgoed te beheren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *