Wie we zijn

Ons website-adres is: https://www.shayp.eu.

1. Toepasselijkheid

In de algemene voorwaarden moeten onderstaande begrippen verstaan worden als volgt:

 • Shayp genoteerd onder ondernemingsnummer:
 • 'Koper': elke juridische entiteit (B2B) die een contractuele relatie, van welke aard dan ook, heeft of zal hebben met Shayp.
 • 'Producten': het onderwerp van een of meer verkoopcontracten, in dit geval - maar niet uitsluitend beperkt tot - het waterproduct Shayp, bestaande uit hardware, software, websites en webdiensten. Shayp is volledig op de hoogte van de inhoud van haar eigen voorwaarden.
 • 'Privacywet': Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de privacy ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens.

2. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

Shayp hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Shayp zal uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante huidige wettelijke voorschriften.

Eerst en vooral zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om de juiste technische werking van onze producten te garanderen. Hiervoor worden gegevens opgevraagd. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsupdates, nieuwe promoties of producten van Shayp (zoals upgrades of updates van onze energieproducten), belangrijke nieuwsupdates, enzovoort. Toegang tot uw gegevens (verzending van nieuwsbrieven of promotionele updates) kan worden overgedragen aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Uw persoonlijke gegevens zelf worden nooit verkocht of overgedragen aan derden. Shayp heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Om deze reden zal Shayp niet aansprakelijk worden gesteld voor identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal of informatiecriminaliteit. In geval van inbraak in Shayp's IT-systemen.

Shayp zal alle mogelijke maatregelen nemen om diefstal en / of schade te minimaliseren.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Voor de toepassing van de Privacywet moet onder 'persoonlijke gegevens' worden verstaan alle informatie betreffende een identificeerbaar persoon. 'Identificeerbaar' wordt gedefinieerd als elk individu dat direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd met behulp van een ID-nummer of een element dat kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Ieder individu heeft recht op de bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheid, in het bijzonder voor de bescherming van zijn privacy. Shayp erkent dit recht en doet grote inspanningen om dit recht in de praktijk en online te verbeteren. De Privacywet is alleen van toepassing op (geheel of gedeeltelijk) geautomatiseerd proces van persoonlijke gegevens, of in het geval van handmatige verwerking wanneer persoonlijke gegevens in een bestand worden geschreven.

De persoonsgegevens moeten op een eerlijke en rechtmatige manier worden verwerkt, verkregen voor nauwkeurig omschreven en verdedigbare doeleinden. De doeleinden worden expliciet gedefinieerd in titel 2. De verzamelde gegevens zijn voldoende en worden niet op een excessieve manier verzameld.

We kunnen ook analytische gegevens verzamelen over het gebruik en de installatie van onze website. Deze analytische gegevens zijn vaak anoniem en worden alleen gebruikt om de prestaties van onze website te beoordelen.

4. Hoe worden de gegevens beveiligd?

De gegevens die door de Shayp-apparaten worden geregistreerd, worden zoveel mogelijk anoniem opgeslagen en worden strikt gescheiden van uw persoonlijke gegevens (Chinees muurbeginsel). Shayp heeft echter het recht op toegang tot persoonlijke profielen van consumptie, maar deze profielen kunnen niet aan de gebruiker worden gekoppeld. De anonimiteit van de gebruiker is op deze manier gegarandeerd.

Pas nadat u uw expliciete toestemming hebt gekregen, heeft Shayp het recht om de opgenomen gegevens aan uw persoonlijke gegevens te koppelen, voor middelen zoals gebruikersondersteuning. In dit geval zal de gebruiker gevraagd worden om een ID-code te identificeren en door te geven aan Shayp.

5. Aanvullende bescherming

Als extra maatregel voor de beveiliging en vertrouwelijkheid adviseren wij de gebruiker om een gebruikersnaam te gebruiken die geen indicatie geeft over de identiteit van de gebruiker. Het is ook belangrijk om een veilig wachtwoord te kiezen voor de Shayp-login en om dit wachtwoord strikt privé te houden. Het wachtwoord geeft toegang tot de opgenomen gegevens.

De Shayp-apparaten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden.

6. Worden locatiegegevens opgeslagen?

De analytische gegevens (bijvoorbeeld Google Analytics) van Shayp tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan uw (vermoedelijke) locatie worden gedefinieerd en weergegeven op een kaart ('Kaart'). Deze indicaties (op basis van een IP-adres) zijn echter verre van juist, dus grotendeels onvoldoende om uw exacte locatie te bepalen.

We gebruiken de locatiegegevens niet om u te identificeren, maar om de juiste technische prestaties van de website te garanderen.

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

'Verantwoordelijk voor verwerking' wordt gedefinieerd als elke individuele of rechtspersoon die in samenwerking met anderen of op zichzelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens definieert.

Shayp is verantwoordelijk voor de verwerking. Shayp definieert het doel (titel 2) en de wettelijke en technische middelen voor verwerking. Shayp verwerkt de gegevens echter niet zelf; dit is het werk van de eigenlijke processor.

8. Wie is de daadwerkelijke processor?

'Bewerker' wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de 'verantwoordelijke voor verwerking' de persoonsgegevens verwerkt, behalve de personen die onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als de feitelijke processor wordt aangegeven: [....]. De feitelijke processor is verantwoordelijk voor de juiste technische prestaties van de website (gegevensoverdracht). De verantwoordelijke voor verwerking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de IT-systemen of online cloudportals. De daadwerkelijke processor beslist autonoom over de beste technische toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor verwerking kan niet worden verwacht dat deze dezelfde expertise en specialiteit heeft.

Deze bewerker biedt voldoende garanties met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen van beveiliging met betrekking tot de gegevens die moeten worden verwerkt en voldoet dus aan de vereisten van artikel 16, §1 van de Privacywet.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Comments

Wanneer bezoekers opmerkingen op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browserexploitantreeks om spamdetectie te helpen.

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) niet uploaden. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contactformulieren

koekjes

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies duren een jaar.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Analytics

Met wie delen wij uw gegevens

Hoelang we uw gegevens bewaren

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze vast te houden in een moderatierij.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?

Als u een account hebt op deze site of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen met de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking en / of de feitelijke verwerker moet de gebruiker op zijn minst de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment waarop de gegevens worden verzameld:

 • Naam en adres van de verantwoordelijke voor verwerking: titel 1 en 7.
 • Naam en adres van de daadwerkelijke verwerker: titel 8.
 • Doel van de verwerking: titel 2.
 • Duur van de verwerking: We bewaren uw gegevens niet voor een langere periode dan strikt noodzakelijk is. We bewaren echter wel een archief van uw gegevens, zolang uw account actief is, of wanneer uw persoonlijke gegevens nodig zijn om een bepaalde service te kunnen aanbieden. Als u uw account wilt stoppen of verwijderen, kunt u een aangetekende brief sturen naar Shayp.
 • Het bestaan van het recht om op verzoek en tegen betaling bezwaar te maken tegen de beoogde verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval dat de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing: Shayp verzamelt of verwerkt allereerst persoonlijke gegevens om de juiste technische prestaties van Shayp en zijn website te waarborgen. De verzamelde gegevens kunnen inderdaad, in het geval dat aan de technische en praktische vereisten wordt voldaan, voor marketingdoeleinden worden gebruikt: de gebruiker kan zich hiertegen verzetten door een aangetekende brief aan Shayp te richten. Shayp voldoet daarom aan de voorgaande bepaling. De software en hardware van Shayp hebben bepaalde datastromen nodig om een goede werking en prognose / analyse te garanderen.

Andere aanvullende informatie, namelijk: het bestaan van het recht op toegang tot en verbetering van zijn eigen persoonsgegevens: U beschikt altijd over het wettelijke recht om uw persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk in te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Shayp verplicht zich om binnen 15 werkdagen na het verzoek op uw verzoek te reageren. Een schriftelijk verzoek kan per post (titel 1) of per e-mail worden verzonden naar info@shayp.com.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Zullen mijn gegevens buiten de EU worden gebruikt?

Shayp is een Belgische onderneming. Er kan echter verwerking en / of verzending van gegevens in landen buiten de EU plaatsvinden. Met inachtneming van artikel 21 van de Privacy Act kunnen persoonsgegevens alleen worden overgedragen aan landen die hetzelfde adequate beschermingsniveau garanderen, en waar dezelfde of soortgelijke bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van verzending en opslag, de aard van de gegevens en het precieze doel zijn criteria die geval per geval moeten worden onderzocht.

Shayp garandeert om geen gegevens te verwerken of op te slaan in landen die niet dezelfde garanties kunnen bieden, behalve in het geval:

 • Indien de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • In het geval de verzending noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen de gebruiker en Shayp);
 • Indien de verzending noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, gesloten of te sluiten in het belang van de gebruiker tussen de verantwoordelijke voor verwerking en een derde partij;
 • In het geval de doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is (zwaarwegend openbaar belang of recht);
 • In het geval dat de verzending gebeurt vanuit een openbaar register, bedoeld voor de educatie van het publiek.

Jouw Contact Informatie

Extra informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Welke procedures voor gegevensinbreuk hebben we ingevoerd

Van welke derden we gegevens ontvangen

Wat geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering doen we met gebruikersgegevens

Toelichtingsvereisten voor de industrie