<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
SHAYP KWALIFICEERT ALS B CORP!

Om duurzaamheidsinspanningen te formaliseren, werd Shayp in januari 2022 B Corp met de B Lab-certificering. Shayp sluit zich aan bij een gemeenschap van 140 Benelux-bedrijven en meer dan 4000 Certified B Corporations in meer dan 77 landen en meer dan 153 industrieën. In België werden 25 bedrijven geattesteerd die "zaken als een kracht ten goede gebruiken", zoals IBA, Alpro, Alterfin, Kazidomi, Inclusio of Brunehaut Brasserij. Na maanden hard werken zijn we erg trots om deze onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Het is een grote stap voorwaarts voor een scale-up die elke dag werkt aan het verbeteren van de impact op het milieu en het bevorderen van het welzijn binnen het bedrijf.

Waarom B CORP gekwalificeerd gaan belangrijk is voor Shayp

Allereerst keek Shayp naar de B Corp-certificering om de normen te begrijpen die als een "impactvol bedrijf" moeten worden beschouwd. Deze certificering roept de volgende vraag op: Wat kan als positief en impactvol worden beschouwd voor een bedrijf? Omdat het antwoord niet vanzelfsprekend was, moesten we ons afvragen: Wat moeten we doen? Hoe moeten we het doen en waar te beginnen?

De B ​​Impact Assessment is de online tool die wordt gebruikt voor de B Corp-certificering. Dit is een belangrijke bron van beleid en praktijken voor het verzamelen van informatie waarvan wordt aangenomen dat ze een positieve en materiële impact hebben op uw belanghebbenden. Bovendien worden deze polissen gegradueerd volgens de mate van hun positieve impact. Hierdoor wordt het gemakkelijk om jezelf de juiste vragen te stellen en je impact te managen, zoals het vaak wordt gezegd: "We beheren wat we kunnen meten".

Shayp is nog een klein bedrijf, maar als medeoprichter van het bedrijf ben ik er vanaf het begin sterk van overtuigd geweest het goede voorbeeld te geven en impact te creëren. De enige manier om een ​​duurzame en meetbare impact te creëren, is volgens mij om zaken als een kracht ten goede te gebruiken. Dit is in mijn gedachten sinds de allereerste dag dat ik dit bedrijf startte”, zei onze COO, Grégoire de Hemptinne.

Van Shayp werd vanaf het begin gedacht dat het een positieve impact had, vanaf het ontwerp van onze apparaten tot het verwachte positieve resultaat. Toen we vaststelden dat Shayp voldoende goed bestuur, beleid en praktijken had geïmplementeerd met een materiële positieve impact om in aanmerking te komen voor de B Corp-certificering, was dat al een enorme prestatie.

Het certificeringsproces

Zoals hierboven vermeld, hebben we deze certificering gebruikt als leermiddel om ons in staat te stellen te identificeren wat het belangrijkst is en wat we bij Shayp zouden moeten verbeteren of implementeren. De pre-assessment was het begin van een lang proces om de betekenis van de certificering beter te begrijpen, de vereisten te begrijpen en veranderingen door te voeren. Om dit te bereiken werkte Shayps sustainable projectmanager Louis Clerbois fulltime aan het certificeringsproces.

We realiseerden ons al snel dat we één persoon in ons team moesten wijden aan de B Corp-certificering. Dit was een langdurige taak die met succes en rigoureus werd uitgevoerd door Louis Clerbois. We hadden het geluk Louis te vinden omdat we niet genoeg interne middelen hadden om op te volgen. Samen zouden we dit voor ons zo belangrijke project kunnen realiseren: een leidraad geven aan Shayp, duurzaamheid verankeren in ons businessmodel en andere spelers laten zien dat het mogelijk is om innovatief, duurzaam en winstgevend te zijn”, aldus Ingrid Nolet, Sustainability Manager .

De beoordeling was slechts de eerste stap; we wilden groeien met deze certificering. Inderdaad, Grégoire de Hemptinne, onze COO, verklaarde dat "het proces lang en vervelend was, maar uiteindelijk zeker de moeite waard was. Het benadrukte hoe belangrijk het is om samen in de goede richting te groeien: wat B Corp biedt, is ook een kader om ons bedrijf verder in de goede richting te laten groeien.”

Gezien het feit dat de B Corp-certificering geconfronteerd werd met een record van belangstelling, wat leidde tot vertragingen in het certificeringsproces, hebben we deze tijd verstandig gebruikt: we hadden onze activiteiten al beoordeeld; dan was het gemakkelijk om te analyseren wat er verbeterd kon worden.

Dankzij de vereisten die aan elke geselecteerde praktijk zijn gespecificeerd, hebben we kunnen bepalen wat de beloonde praktijken waren die bij Shayp moesten worden geïmplementeerd. Dit stelde ons in staat om onze score te verbeteren, maar ook om instructies te geven over de manier om specifiek beleid op te bouwen om een ​​sociale en duurzame positieve impact te hebben.

Het resultaat van onze inzet

Om de B Corp-certificering te behalen, verzamelt het bedrijf punten voor de implementatie van beleid en praktijken die worden beloond door de B-beoordeling. U kunt ook punten verdienen als uw bedrijfsmodel is gericht op een specifieke groep belanghebbenden. Dit verwijst naar de Operational Score VS Impact Business Model Score.

Shayp behaalde een score van 99,6 punten. Een totaal dat onze inzet voor waterbehoud weerspiegelt: we hebben in 4 jaar tijd meer dan 1 miljard liter water kunnen besparen. We weten dat onze klanten hun waterverspilling met gemiddeld 97% kunnen verminderen en dat het aantal waterlekken met Shayp met 85% wordt verminderd. We zijn enorm trots op deze positieve impact die we hebben, en de B Corp-certificering beloont ons daarvoor.

Wat gebeurt er daarna?

Bij Shayp doen we ons best om iedereen erbij te betrekken, ongeacht hun sociaal-economische status. We strijden ook tegen klimaatverandering, en meer specifiek tegen de verspilling van onze meest waardevolle hulpbron, namelijk water. We willen een wereld bouwen waarin water efficiënt wordt gebruikt, en daarvoor hebben we onze technologie gebouwd. Maatregelen zijn nodig om de aanstaande watercrisis en waterschaarste te voorkomen.

We zijn ook verheugd om te zien wat deze certificering voor Shayp kan brengen. We kijken ernaar uit om deze zeer indrukwekkende gemeenschap te ontmoeten en samen aan een betere toekomst te bouwen, maar ook om nieuwe talenten aan te trekken met dezelfde toewijding als we hebben om water te behouden en geloofwaardigheid in onze acties te verdienen. Zoals onze CEO Alexandre McCormack aangeeft "dat B Corp op een dag het commerciële volgende punt zou kunnen worden, omdat het een broedplaats is van betrokken bedrijven."

We verwachten echt dat deze certificering Shayp zal helpen groeien en een grotere positieve impact zal hebben door ons bedrijf te helpen de volgende stap te zetten.

Meer over de certificering

De B Corp-certificering beloont bedrijven die een positieve impact willen hebben. Ze zijn niet alleen zakelijk gericht, maar implementeren werkactiviteiten op een positieve manier, waaronder: behoud van hulpbronnen, bevordering van gezondheid en welzijn, bevordering van onderwijs, liefdadigheidsgiften, enz.

 

Deze certificering heeft tot doel een beweging van verandering, een verschuiving in het economische systeem dat door bedrijven zelf wordt geleid. De verandering die ze voor ogen hebben, is een nieuw paradigma, waarin zaken worden gebruikt als een kracht ten goede.

 

De B ​​Corp-certificering meet succes: geld verdienen is niet genoeg om als een succesvol bedrijf te worden beschouwd, sociale en milieukwesties zijn evenzeer belangrijke parameters.

Daarom identificeert de certificering bedrijven die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale, ecologische en economische prestaties, en vechten om de beste voor de wereld te zijn in plaats van de beste ter wereld te zijn (business as usual...).

Ga voor meer informatie over B Corp naar B Corporation en bekom lid van de beweging.