<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">

Sint-Pietersleeuw

Sint-Pieters-Leeuw is een Belgische gemeente die meerdere gezondheidscentra beheert. Uit ervaringen in het verleden hebben zij geleerd dat hoe meer toestellen, sanitair en watersystemen een gebouw heeft, hoe groter de kans is dat zich een probleem voordoet. In zorgcentra kan een lek namelijk heel snel ontstaan en maandenlang onopgemerkt blijven. De slimme technologie van Shayp kan het verschil merken tussen normaal en afwijkend waterverbruik, met weinig tot geen valse meldingen. Het lekdetectiesysteem van Shayp heeft Sint-Pieters-Leeuw geholpen om op een kostenefficiënte wijze haar reparaties te prioriteren. In 2022 hebben zij 20% bespaard op hun waterfactuur, wat neerkomt op meer dan 3,5 miljoen liter water per jaar.

Sint-Pietersleeuw buildin

Sint-Pieters-Leeuw kreeg dit weekend een lekmelding voor hun bejaardentehuis. Het was een groot lek dat goed was voor enkele honderden liters per uur. Het onderhoudsteam ontdekten dat 2 boilers defect waren. Ze konden snel één van de lekkende boilers vervangen, maar moesten wachten op de vervangingsonderdelen voor de tweede boiler. Het waterverlies werd 100% beperkt dankzij Shayp en hun reparatie-inspanningen.

Sint-Pietersleeuw (1)

Jaarlijks milieueffect per gebouw

Aantal kg CO2 equivalenten bespaard 0
Aantal liter bespaard 0
Aantal gerapporteerde afwijkingen 0

Zorgebedrijf meetjesland: ter leenen

Zorgbedrijf Meetjesland bestaat uit woonzorgcentra en thuiszorgdiensten.

Vanwege hun grote en gespreide gebouwenportefeuille zijn ze Shayp gaan gebruiken om het waterverbruik op afstand te monitoren en de watermeterindexen digitaal op te vragen. Ze ontdekten niet alleen dat ze tijd en moeite bespaarden, maar ook dat Shayp’s analyses van de waterefficiëntie hen hielpen een aanzienlijke hoeveelheid water te besparen.

Begin 2022 bespaarden ze al 3,5 miljoen liter water per jaar, wat gelijk staat aan een besparing van 17600 euro per jaar en 526 kg aan vermeden koolstofuitstoot.

zorgebedrijf meetjesland ter leenen  building

Na enkele weken met Shayp te hebben gewerkt, kreeg Zorgbedrijf Meetjesland de melding dat het waterverbruik verdrievoudigd was. Na onderzoek kwamen ze erachter dat het om een defecte waterontharder ging. Waterontharders hebben de neiging zeer gevoelig te zijn voor waterlekken en abnormale waterafvoer.

Meetjesland_ Ter Leenen

Jaarlijks milieueffect per gebouw

Aantal kg CO2 equivalenten bespaard 0
Aantal liter bespaard 0
Aantal gerapporteerde afwijkingen 0
Ontdek hoe we onze diensten kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften