<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Duurzaamheidscertificaten

Shayp legt zich toe op de hoogste normen inzake sociale en milieu-impact.

Bcorp logo-01

We zijn zeer trots om B Corp gecertificeerd te zijn sinds januari 2022. Vanaf nu, maken we deel uit van de 26 B Corporations in België, die een wereldwijde gemeenschap vormen van mensen die Business as a Force for Good™ gebruiken.

B Lab™, de non-profitorganisatie achter B Corp Certificering definieert B Corporations™ als volgt:  Gecertificeerde B Corporations zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en milieuprestaties, publieke transparantie en wettelijke aansprakelijkheid om winst en hogere doeleinden in evenwicht te brengen. B Corps versnellen een wereldwijde cultuuromslag waarmee ze succes in het bedrijfsleven opnieuw definiëren en een inclusieve en duurzame economie uitbouwen. 

Wilt u meer weten? Raadpleeg Shayp goes B en lees ons blogartikel over ons certificering proces!

B corp score
solar_impulse_logo-01-01-01

In januari 2020 kreeg Shayp het Solar Impulse Efficient Solution-label voor zijn innovatieve waterverbruik analyse en realtime waterlekdetectie technologie. De oplossing van Shayp werd zowel kosteneffectief als milieuvriendelijk bevonden.

"Shayp, een technologie die waterlekken voorkomt en geld bespaart, is een perfect voorbeeld van een oplossing die een van onze meest vitale hulpbronnen in stand houdt en tegelijk kosteneffectief is. Voor ons is het een natuurlijke keuze om het het Solar Impulse label toe te kennen en het op te nemen in onze portefeuille van 1000 oplossingen. Door samen te werken met de Stad Brussel, die nu partner is, laat Shayp bovendien zien hoe de Solar Impulse Foundation, overheden en innovatieve oplossingen kunnen samenwerken om een duurzamere wereld op te bouwen", aldus Bertrand Piccard, oprichter van de Solar Impulse Foundation.

Circular economy logo-01

Shayp engageert zich voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Shayp zet zich in voor SDG 6 en de doelstellingen 6.4 en 6.5 daarvan. Shayp streeft ernaar om samen met gebouwbeheerders en eigenaars waterlekkage en de daarmee gepaard gaande waterschade te elimineren. Het elimineren van waterlekkage spaart deze kostbare hulpbron in binnen- en buitenland. Wij willen onze steden veerkrachtiger maken met het oog op de klimaatverandering en de tekorten waarmee wij in de nabije toekomst waarschijnlijk zullen worden geconfronteerd. Shayp richt zich ook op de andere SDG's waar we impact op hebben, zoals circulariteit, diversiteit, slimme steden, armoedebestrijding, sociale inclusie en partnerschappen.


Shayp is trots lid van de volgende netwerken

Captura-1-1-1

Lokale productie

Shayp assembleert en produceert al zijn uitrusting in België. Sommige onderdelen die niet in België worden vervaardigd, komen onvermijdelijk uit andere landen of werelddelen, zoals de 20 Ah batterijen. Alles wordt echter geoptimaliseerd om onnodig vervoer naar de bestemming van het product tot een minimum te beperken. Daarom geven wij er de voorkeur aan te produceren, te assembleren en te leveren vanuit dezelfde fabriek in Poperinge, Vlaanderen. Shayp geeft de voorkeur aan lokale reparatie partners, niet alleen om een betere reactietijd voor onze klanten te garanderen, maar ook om lange reizen te vermijden.

2021: 70% van onze uitgaven worden gedaan binnen een straal van 80 km rond het postadres van Shayp (Brussel).

Hergebruik van onderdelen

Wanneer het toestel zijn levensduur van 10 jaar heeft overschreden, is het voor 99% herbruikbaar. Zo heeft men bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan een schroefsysteem boven plastic lassen, waardoor het toestel na 10 tot 15 jaar opnieuw kan worden geactiveerd door eenvoudigweg de batterij te vervangen, zodat het nog enkele jaren kan functioneren.

Lekkages zijn een grote dagelijkse uitdaging

0 bespaarde liters
0 Gedetecteerde lekken
0% Gemiddelde besparing

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?

Dan kunt u ons altijd contacten.