<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">

Quares student housing

Quares staat voor Quality Real Estate services. Dit bedrijf focust zich op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Deze casestudy had betrekking op studentenhuisvesting. Over het algemeen zijn dit soort gebouwen zeer gevoelig voor lekkage door een gebrek aan meldingen en onderhoud van de bewoners uit. De technologie van Shayp sluit goed aan bij de visie van Quares, die streeft naar een betere impact op het milieu, een betere dienstverlening aan de bewoners en een betere beheersing van hun operationele kosten. Quares bespaart 691 000 liter water per jaar en blijft haar waterefficiëntie-inspanningen verbeteren.

quares student housing building

Quares werd opgebeld door onze Customer Success Manager nadat ze een automatische alarmmelding over een groot lek kregen van Shayp. Ze hadden eerder al een paar lekken in hun gebouw gehad, maar dit was één van de grootsten. De te volgen procedure in dit geval is:

1) visuele inspectie van het gebouw in kwestie

2) zone-onderzoek om stap per stap de gebieden zonder lekken uit te sluiten

3) in contact gebracht worden met een lekdetectiepartner als het lek niet gevonden kan worden

Quares begon met de eerste stap en het lek werd snel gevonden. Het bleken doorlopende wc's te zijn die 1000 L/u verspilden.

quares student housing

Jaarlijks milieueffect per gebouw

Aantal kg CO2 equivalenten bespaard 0
Aantal liter bespaard 0
Aantal gerapporteerde afwijkingen 0

Cohabs

Cohabs is een Belgisch bedrijf dat volledig uitgeruste deelwoningen aanbiedt aan jonge arbeiders. Cohabs beschikt over een uitgebreid netwerk van deelwoningen, waarbij sociale en duurzame aspecten voorop staan. De bekende Belgische architect Lionel Jadot heeft de woningen met zorg ingericht. Het hergebruiken van de maximale hoeveelheid aan gerecupereerd materiaal was hierbij een prioriteit.

Cohabs zet zich in om haar impact op het milieu te verminderen. Het bereiken van CO2-neutraliteit is één van hun belangrijkste doelstellingen. Het team besloot daarom het gebruik van hulpbronnen en energie in hun gebouwen te verminderen door de installatie van: duurzame apparatuur voor het terugwinnen van regenwater, zonnepanelen en intelligente tools voor energiemonitoring zoals June en Shayp. Momenteel zijn 47 gebouwen uitgerust met de technologie van Shayp.

Sinds 2020 zijn er maar liefst 200 lekkages geconstateerd. Tot nu toe is er bijna 4000 m³ water bespaard, wat gelijk staat aan bijna 600 kg vermeden CO2-uitstoot!

cohabs building-1

Sinds de installatie van Shayp's technologie in 2020, zijn er bijna 200 lekken gedetecteerd. De grootste waterlekken werden in het eerste jaar verholpen; Cohabs heeft nu enkel nog te maken met kleine afwijkingen zoals druppelende kranen of verstopte toiletten.

Loodgieters reageren gemiddeld na 30 dagen op een lek. Doordat het om woningen gaat, is het voor het team loodgieters soms ingewikkeld om direct in te grijpen. De technologie van Shayp maakt de ernst en urgentie van het lek bekend, waardoor Cohabs interventies kosteneffectief kan prioriteren, zonder bewoners onnodig te storen.

Cohabs-1

Jaarlijks milieueffect per gebouw

Aantal kg CO2 equivalenten bespaard 0
Aantal liter bespaard 0
Aantal gerapporteerde afwijkingen 0

Getaway

Getaway biedt ruime appartementen aan reizigers in België en in het buitenland. Gezien de hoge huurprijs van deze appartementen, leek het Getaway verstandig om technologie en comfort te combineren ten voordele van hun bezoekers. 24/7 kunnen controleren of het sanitair goed werkt om problemen met abnormaal waterverbruik te voorkomen is een prioriteit geworden voor managers. Om nog maar te zwijgen over de snelle return on investment in dit soort multi-residentieel gebouw. Doordat Shayp lekken binnen de 24 uur bekend maakt, kan Gateway snel reageren en de lekken repareren. Zo zijn al 77 lekken opgelost.

getaway building

Terwijl de vastgoedbeheerder van Gateway profiteerde van haar vakantie, dook een lek van 700 l/u op in één van de bewaakte gebouwen. Aangezien de waarschuwing naar haar zakelijke e-mailadres werd verzonden, kon zij geen actie ondernemen. Het team van Shayp nam proactief contact op met een haar om het lek te melden. De vastgoedbeheerder kon vervolgens, met de hulp van de onderhoudsmanagers van het gebouw, beginnen met de procedures om het desbetreffende lek te dichten. De boosdoener, een continu lekkend toilet, werd ontdekt. De vastgoedbeheerder van Gateway deelde mee dat ze blij was snel te kunnen handelen met de hulp van Shayp, en dit van op enkele duizenden kilometers afstand!

Getaway

Jaarlijks milieueffect per gebouw

Aantal kg CO2 equivalenten bespaard 0
Aantal liter bespaard 0
Aantal gerapporteerde afwijkingen 0
Ontdek hoe we onze diensten kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften