<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Wat is waterefficiëntie en hoe kunt u die bevorderen?

IHet verbeteren van waterefficiëntie wordt één van de belangrijkste bedrijfsstrategieën. Een beter beheer van natuurlijke waterbronnen is cruciaal om een veerkrachtige en duurzame toekomst te creëren.

De extreme droogtes en overstromingen die de wereld in 2022 heeft gezien, hebben deze noodzaak alleen maar bevestigd. Waterschaarste is voor velen al een dagelijkse realiteit en zal,  naar verwachting, in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Water, de kostbaarste hulpbron op aarde, wordt een steeds groter probleem.

Daarom is waterefficiëntie de laatste jaren een populair idee geworden. Het is dus de moeite waard om de term, het belang ervan en de mogelijke implementatie binnen uw bedrijf te begrijpen.

Wat is waterefficiëntie?

In grote lijnen betekent waterefficiëntie het verantwoord gebruik van zoetwater en het minimaliseren van afvalwater.

Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van waterefficiëntie. In het algemeen wordt verwezen naar waterbesparende strategieën en technologieën. In de praktische zin betreft het het proces waarbij de hoeveelheid water nodig voor een bapaald doel wordt gemeten en waarbij wordt gezorgd dat dit verbruik wordt beperkt tot wat strikt nodig is.

Waterefficiëntie mag echter niet worden verward met waterbesparing. Hoewel beide hetzelfde doel hebben, namelijk het verminderen en minimaliseren van het watergebruik, hebben de termen verschillende betekenissen. Waterbesparing richt zich op strategieën en methoden die het watergebruik beperken. Het is een algemenere filosofie en kader, vaak gebruikt in beleid, programma's en in het dagelijks leven. Het gaat van internationale regelgeving tot individueel gedrag zoals het sluiten van de kraan tijdens het tandenpoetsen.

Waterefficiëntie gaat over het verminderen van waterverspilling en richt zich vooral op technologie en innovatie. Het doel is hetzelfde resultaat of serviceniveau te bereiken als normaal, maar met zo weinig mogelijk water. Het hoofdidee is dat betere technologie ons kan helpen meer te doen met minder water, zonder aan gemak in te boeten. Betere technologie omvat alles: van het repareren van de bestaande infrastructuur tot het gebruik van kunstmatige intelligentie. Hierover later meer.

Het is belangrijk dat bedrijven zowel spaarzaamheid als efficiëntie kunnen toepassen. In de huidige klimaatcontext wordt dit, naast belangrijk, ook urgent.

Waarom is waterefficiëntie belangrijk?

Er is steeds minder zoetwater op onze planeet te vinden en samenlevingen kunnen de aanpassing aan deze situatie niet langer uitstellen.

Volgens de VN beïnvloedt klimaatverandering de samenleving via de beschikbaarheid, de kwaliteit en de kwantiteit van water; dit zal zich blijven gelden in de toekomst. Momenteel leven meer dan 2 miljard mensen in landen met watertekorten, en dat aantal zal waarschijnlijk toenemen.

De extreme temperaturen in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika maakten de gevolgen van de klimaatverandering voor water goed zichtbaar. Bijna de helft van de VS werd in 2022 als 'in droogte' beschouwd, terwijl Europese landen met watertekorten en hoge tot extreme bosbranden te kampen hebben gehad.

Klimaatverandering werkt als een vergrootglas voor andere problemen, zoals de toegenomen bevolkingsdichtheid. Mede daardoor is de vraag naar water in heel Europa de afgelopen 50 jaar gestaag toegenomen. Dat heeft geleid tot een afname van de hernieuwbare watervoorraden per capita met 24%. Bovendien zetten intensieve landbouwproductie en industriële vervuiling extra druk op een al moeilijke situatie.

Beter waterbeheer en -efficiëntie zijn de antwoorden op waterschaarste. Het goede nieuws is dat landen en industrieën dit beginnen te omarmen. De Europese Commissie schat dat technologische verbeteringen alleen de waterefficiëntie met bijna 40% kunnen verbeteren.

Bovendien is het efficiënt gebruik van hulpbronnen zakelijk gezien verstandig. Een optimaal gebruik van hulpbronnen leidt doorgaans tot kostenbesparingen en tijdwinst. Vooral in gebouwen kan dat zeer lonend zijn.

drinking-water-and-natural-water-in-the-hands-2021-08-26-18-28-18-utc

Hoe kunt u de waterefficiëntie in gebouwen verbeteren?

Ondanks de toenemende waterschaarste gebruikt en verspilt de bouwsector veel water.

Uit de gegevens van Shayp over 5.000 gebouwen blijkt dat 1 op 3 gebouwen elk jaar lekt, goed voor gemiddeld meer dan 20% van het waterverbruik. Toch blijft het merendeel van die lekken voor een lange tijd ongemeld.

Lekkages betekenen niet enkel waterverspilling, maar ook de verspilling van andere hulpbronnen, zoals de energie, arbeid en materialen nodig om water te winnen, te behandelen en te distribueren. Het drukt ook op de energierekening, waardoor het een verborgen maar dure aangelegenheid wordt.

Waterefficiënter worden is dus een grote maar waardige onderneming. Er zijn verschillende methoden om de waterefficiëntie in gebouwen te verbeteren. Hier zijn er een paar.

Volg uw waterverbruik op

Begrijpen hoe uw gebouwen doorgaans water verbruiken is de eerste stap naar een betere waterefficiëntie. Door het waterverbruik bij te houden kunt u vaststellen wat het meest bijdraagt tot een hoog waterverbruik.

Met andere woorden, u kunt evalueren hoe verschillende systemen in verschillende delen van uw pand of gebouwen afvalwater gebruiken, en mogelijk hergebruiken. Met een duidelijk beeld van het waterverbruik kunt u beter kiezen welke waterbesparende strategieën en technologieën u wilt implementeren.

Een referentiepunt voor watergebruik vaststellen

Als u uw waterverbruik kent, kunt u ook een referentiepunt voor dat waterverbruik vaststellen. Met behulp van de waterverbruikscijfers uit het verleden kunt u een basis waterverbruik vastlegen voor uw gebouwen.

Zodra u het basis waterverbruik hebt vastgesteld, kunt u de huidige verbruikscijfers gebruiken om te vergelijken en vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn en waar de waterefficiëntie kan worden verhoogd.

Armaturen bijwerken

De meeste voorschriften vereisen nu lagere stroomsnelheden en efficiëntere armaturen. Door oude armaturen te vervangen door nieuwe, voldoet uw gebouw aan de nieuwste normen.

Bovendien zijn de nieuwste armaturen exemplaren met een laag debiet, zoals kraanbeluchters, toiletten met een laag waterverbruik en zeer efficiënte kleppen. Deze armaturen zijn ontworpen met het oog op een hoge waterefficiëntie. Het updaten van deze elementen kan dus leiden tot aanzienlijke water- en energiebesparingen.

Alternatieve waterbronnen gebruiken

Het implementeren en gebruiken van systemen voor de distributie van grijswater en het opvangen van afvalwater, zoals regentonnen, is een goede manier om het huishoudelijk en openbaar waterverbruik te verminderen. Ze zijn meestal moeilijk toe te passen op reeds bestaande structuren, maar tegenwoordig is het mogelijk om waterrecyclingsystemen te installeren bij grote renovatieprojecten tegen relatief lage kosten.

Dit water wordt beschouwd als niet-drinkbaar en is geschikt voor toiletspoeling, koeltorens, irrigatie, reiniging en soortgelijke toepassingen.

Lekken monitoren en verhelpen

Zoals we hierboven al aangaven, wordt meer dan 20% van het waterverbruik in gebouwen toegeschreven aan lekkages in plaats van aan feitelijke gebruik. Dat betekent dat elk jaar grote hoeveelheden water verloren gaan, meestal omdat men zich er niet van bewust is dat er lekken zijn.

Controles op lekkages zijn dus essentieel om de waterefficiëntie van gebouwen te verbeteren. Als u weet wanneer en waar lekkages optreden, kunt u deze snel verhelpen voordat ze ernstig waterverlies of zelfs schade veroorzaken. Het verminderen van lekkages heeft ook een positief effect op uw water- en energierekening.

Het opsporen van lekken kan echter moeilijk en tijdrovend zijn. Ze doen zich vaak voor op moeilijk toegankelijke plaatsen, waardoor de meeste lekkages te lang onopgemerkt blijven. Daarom heeft Shayp een gebruiksvriendelijke analysetechnologie voor waterstromen ontwikkeld.

 

Onze 2ZERO-software analyseert regelmatige waterstroompatronen in sanitairsystemen van elke omvang. Dankzij AI identificeert het snel lekkagepatronen die niet geassocieerd worden met standaard waterverbruik. De software maakt gebruik van uw bestaande watermetergegevens, geeft u lekkagerapporten in real-time en helpt u de meest waarschijnlijke bron van het waterverlies te vinden.

Ontdek hoe Shayp u kan helpen de waterefficiëntie in uw gebouwen te verbeteren door een gratis demo te boeken.

Book a Demo