<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Het BACS-decreet: voldoen aan de energie-efficiëntie-eisen voor uw tertiaire gebouw

Het Franse decreet Building Automation & Control Systems (BACS), gepubliceerd op 21 juli 2020, plant de installatie van automatiserings- en controlesystemen in tertiaire gebouwen tegen 1 januari 2025. Dit zal ervoor zorgen dat de vervulling van de eisen inzake energie-efficiëntie die zijn vastgelegd in het tertiair besluit.

Dit BACS-decreet bevestigt dan ook de ambitie van Frankrijk om zijn gebouwenbestand klimaatneutraal te maken.
De doelstellingen om het energieverbruik te verminderen zijn identiek aan die van het tertiair decreet, namelijk:
40% tegen 2030
50% tegen 2040
60% tegen 2050

Verder gaan in efficiëntie

De invoering van automatiserings- en controlesystemen zou niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook de centralisatie van het technisch beheer van gebouwen mogelijk maken en ervoor zorgen dat al deze apparatuur op de meest efficiënte en economische manier werkt.
In dit besluit hebben gebouwautomatiserings- en controlesystemen voornamelijk betrekking op het beheer van de belangrijkste energieverbruikende apparatuur.
Het gebruik van een waterstroomanalysesysteem in de gebouwen moet in dit verband echter worden overwogen. De installatie van dit type apparaat maakt deel uit van het technisch beheer van het gebouw en zorgt voor een aanzienlijke waterbesparing.

Een snelle en gemakkelijke oplossing

Shayp, expert in de analyse van waterstromen in gebouwen, is dus het perfect instrument om het decreet uit te voeren. Door diensten aan te bieden voor het verzamelen en analyseren van waterverbruiksgegevens, worden deze geïnstrumentaliseerd en omgezet in een actieplan om te helpen bij onderhoudsbeslissingen.

Het is zijn oplossing, die een sensor en software combineert, waarmee Shayp de waterrekening met gemiddeld 22% heeft kunnen verlagen, waardoor meer dan 900 miljoen liter water is bespaard sinds de oprichting ervan. De sensor, door Shayp ontworpen, in België gemaakte POLY4-box, wordt rechtstreeks en niet-invasief aangesloten op de watermeter om de verbruiksgegevens met hoge nauwkeurigheid te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd aan de gebruiker op een begrijpelijke en praktische manier op een platform dat zowel op mobiel als op computer toegankelijk is (en geïntegreerd met elk ander energieplatform). Hierdoor heeft de gebruiker realtime inzicht in het waterverbruik van de gehele gebouwenvoorraad en wordt hij gewaarschuwd voor eventuele lekkages.

Kortom: wat is het BACS-decreet?

- Wie is er betrokken?

Dit besluit heeft betrekking op zowel eigenaars als huurders, aangezien het gericht is op alle tertiaire gebouwen uitgerust met technische uitrustingen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW. Onder technische uitrusting wordt verstaan:

  • verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen
  • productie van warm tapwater,
  • geïntegreerde verlichting,
  • gebouwautomatisering en -regeling,
  • elektriciteitsopwekking ter plaatse voor een gebouw of gebouweenheid,
  • of enige technische uitrusting die meerdere van deze systemen combineert.

Een ontheffing kan worden verleend aan eigenaren die een studie overleggen waaruit blijkt dat de installatie van een dergelijk systeem, of de aansluiting op een technisch systeem, met een terugverdientijd van minder dan zes jaar niet haalbaar is.

- Wat zijn de te bereiken doelstellingen?

  • De doelstellingen van het tertiair decreet te bereiken
  • Om verder te gaan dan het tertiair decreet dankzij een beter beheer van uw verbruik
  • Tegelijkertijd uw onderhoudskosten verlagen door exploitatie-afwijkingen op te sporen
  • De toegevoegde waarde van het gebruik van de gebouwen verhogen

- Wat is het te volgen protocol en de te nemen acties?

Regel de technische installaties van uw gebouwen door ze uit te rusten met automatiserings- en controlesystemen. De maatregel wordt op 1 januari 2015 veralgemeend naar alle tertiaire gebouwen.

Voor meer informatie over de modaliteiten van het BACS-decreet, bezoek de speciale website.