<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Water shortage, evenWatertekort, zelfs bij regen; de gevolgen van de opwarming van de aarde in België

Deze week is de Werelddag tegen klimaatverandering vrij onopgemerkt gebleven omdat er nog vrij weinig bekend is. De Wereldklimaatdag is een initiatief van diverse verenigingen in Frankrijk en België. Het was de gelegenheid om te herinneren aan de zeer reële dreiging van de opwarming van de aarde en de noodzaak om actie te ondernemen om de gevolgen ervan te beperken. Hoewel België wordt gezien als een regenachtig land, zal de regio niet gespaard blijven voor de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Klimaatverandering:

Hoewel de openbare ruimte verzadigd aanvoelt met alarmerende aankondigingen, is het noodzakelijk om ons bewust te worden van onze impact op het klimaat.
Wat vandaag verandert in vergelijking met de gebruikelijke klimatologische veranderingen, is de toename van het handelingsvermogen van de mens gedurende de afgelopen eeuw. De menselijke invloed op het klimaat is wetenschappelijk onmiskenbaar, gemanifesteerd door een snelle en grootschalige verandering die zichtbaar is op extreme klimatologische verschijnselen.

Klimaatverandering en water:

Klimaatverandering brengt onze meest waardevolle hulpbron in gevaar: water.

Volgens de Belgische klimaatwebsite zal klimaatverandering de volgende effecten hebben:

  • Vermindering van hernieuwbare oppervlakte- en grondwatervoorraden in het Zuiden, waardoor de concurrentie tussen sectoren om water zal toenemen, terwijl de watervoorraden in het Noorden zullen toenemen
  • Dalende waterbeschikbaarheid, door een afname van de hoeveelheid water die is opgeslagen in gletsjers en sneeuwbedekking
  • Vermindering van de waterkwaliteit
  • Stijgende zeespiegel verhoogt het risico op overstromingen en erosie in kustgebieden

De ernst en frequentie van droogtes lijken in sommige delen van Europa te zijn toegenomen, vooral in Zuid-Europa.

De Belgische zaak:

Een kaart die in 2019 door het World Resources Institute (WRI) is gepubliceerd, classificeert België als een land met een risico op waterstress. Ze plaatst zichzelf op de 23e plaats van de landen met de meeste risico's op de wereldranglijst en op de vierde plaats op de Europese ranglijst, voor Spanje, Italië of Griekenland. Vlaanderen wordt zelfs geclassificeerd als "extreem risico op watertekort", de enige regio in West-Europa.

Deze verrassende resultaten kunnen worden verklaard door de kleine hoeveelheid water die beschikbaar is in de Belgische waterreserves. In tegenstelling tot de rest van het Europese continent is België voornamelijk afhankelijk van regenval en verbruikt het jaarlijks 25% van zijn hernieuwbare watervoorraden. Het gebrek aan natuurlijke reserves in combinatie met de afname van de neerslag naar de opwarming van de aarde plaatsen België in een risicosituatie.

Dit komt ook tot uiting in de geplande verhoging van de watertarieven met 15% voor 2022. Brugel, onafhankelijke waterregulator, en Vivaqua, waterleverancier, werkten sinds 2018 aan het objectiveren van de kosten van Vivaqua om prijzen aan te bieden die de werkelijke kosten van water weerspiegelen, en van de diensten die Vivaqua levert in de Brusselse regio.

Het aantal droogtes zal de komende jaren alleen maar toenemen, maar het is nog niet te laat om anticiperend maatregelen te nemen. Om de effecten van de opwarming van de aarde te beteugelen, moeten we een technologische en/of maatschappelijke revolutie ondergaan. De huidige maatregelen en regelgeving lijken niet meer afdoende in de klimaatcrisis waarmee we worden geconfronteerd.

Geconfronteerd met de behoefte aan nieuw waterbeheer, positioneert Shayp zich als expert op het gebied van duurzaam waterbeheer. Gezien de waterverspilling in de vastgoedsector, kunnen we onze expertise gebruiken om het waterbeheer te beheersen. Het is onze missie om water te behouden en het risico op watertekorten te verkleinen. Sinds de commercialisering van onze oplossing hebben we 1 miljard liter water kunnen besparen en werken we eraan om de komende drie jaar 100 miljard liter water te besparen.

Contacteer ons op voor meer informatie.