<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Digitalisering van het OCMW, het ingaan van een nieuw tijdperk

De digitale transformatie van onze samenleving versnelde met de gezondheidscrisis in 2020. De openbare diensten moesten zich aanpassen aan een uitsluitend online dienst zoals het geval is van het OCMW om verschillende soorten sociale acties te realiseren. Al breekt met de digitalisering een nieuw tijdperk aan.

Dit tijdperk van modernisering wordt in België ondersteund door het sociale actieplan Get up Wallonia, opgericht om de lokale overheden rechtstreeks te ondersteunen op het gebied van IT en digitalisering om de volgende dubbele doelstelling na te streven. Ten eerste om de algehele staat van de lokale IT-infrastructuur te verbeteren en ten tweede om de dematerialisatie van uitwisselingen tussen burgers en bedrijven te verbeteren.

De subsidie ​​houdt rekening met:

  • Update of aanschaf van IT-apparatuur (laptops, schermen, etc.);
  •  Update of aanschaf van software (cyberbeveiliging, verbinding op afstand, videoconferenties, uitzending van vergaderingen, communicatiemiddelen op afstand,enz.);
  •  Upgrade van gemeentelijke websites om de toegang tot informatie te verbeteren
  •  Opleiding telewerken voor personeel en management of maatschappelijke werkers

Dit plan onderstreept de wil om de Waalse heropleving te ondersteunen bij de lokale besturen en in het bijzonder bij de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

De milieudoelstelling

De milieudoelstelling van het plan Opstaan ​​Wallonië omvat het behoud van de waterreserves.

Een goed uitgangspunt voor veel bedrijven is de installatie van een monitoringsysteem voor het waterverbruik om het waterverbruik in realtime gemakkelijker te kunnen beheren, controleren en monitoren.
Door een realtime monitoring- en trackingsysteem voor het waterverbruik te installeren, kunnen bedrijven worden gewaarschuwd voor hoge verbruiks- en sanitaire lekken en kunnen ze verbruiksdoelen stellen en bereiken.

In deze context kunnen we het initiatief van het OCMW van Brussel, een centrum voor sociale verandering, feliciteren om de SHAYP-oplossing te gebruiken om zijn waterverbruik te beheren.

Alleen voor dit jaar 2020 kunnen we er inderdaad van uitgaan dat het OCMW Brussel 1.795.571 euro bespaard heeft dankzij de opgeloste lekken die door Shayp werden opgespoord.

Boek een demo voor meer informatie.