<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=949585&amp;fmt=gif">
Use case: perfect preventief onderhoud in Dendermonde

Het nieuwe gebouw De Kroon in Dendermonde, waarin het kinderdagverblijf is ondergebracht, is een van de vijf gebouwen die door Shayp zijn uitgerust. Deze gebouwen vormen een ideale testomgeving voor schepen Leen Dierick, bevoegd voor openbare gebouwen, en haar collega Filip D'hooghe, patrimoniumbeheerder, die sinds de installatie nog geen enkel waterlek heeft vastgesteld! Preventief onderhoud en een sterk engagement liggen aan de basis van deze aanpak op het gebied van duurzaamheid. Hoe gaat de stad hier te werk?

Torenhoge energierekeningen beheersen door een eenvoudig in te plannen methodiek

Eerst en vooral moet je een overzicht krijgen van de staat, de functionaliteit en de ouderdom van je gebouwen." legt Leen Dierick uit. De gemeente Dendermonde is verantwoordelijk voor de goede werking van een 80-tal openbare gebouwen. Het centraliseren van de stadsdiensten en inzetten op de best practices is dan ook essentieel voor het beheer van deze grote vastgoedportefeuille. Dit maakt het ook mogelijk te zien in welke gebouwen moet worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld om ze meer energieneutraal te maken. 

Sinds eind 2021 stijgen de energiefacturen gestaag en de Dendermondse schepen is het ermee eens dat de lokale vertegenwoordigers het goede voorbeeld moeten geven en goede milieupraktijken moeten aanmoedigen (installatie van zonnepanelen, efficiënt watergebruik, enz.) om hun medeburgers te inspireren.

Risicodekking door dynamische en slimme watermonitoring

Leen Dierick benadrukt de acties van de stad Dendermonde voor een beter waterbeheer: "We moeten water beschouwen als een schaars goed. Daarom is het belangrijk er in onze gebouwen verstandig mee om te gaan. Samen met onze beheer- en onderhoudsteams hebben wij geïnvesteerd in de Shayp-oplossing, een technologie om het waterverbruik op te volgen en lekken op te sporen. In geen van de 5 uitgeruste gebouwen vertoonde zich lekken in de weken na de installatie. Wij zijn overtuigd van de technologische en duurzame voordelen van deze oplossing en hebben besloten om in 2022 nog eens 20 gebouwen uit te rusten. Efficiënt watergebruik is een van onze prioriteiten."

Een stad als Dendermonde verbruikt gemiddeld 3.500 m³ water per maand voor haar volledige patrimonium van ongeveer 80 gebouwen. Omgerekend komt dit neer op een rekening van 210.000 tot 250.000 euro per jaar.

Efficiënt beheer van uw vastgoedportefeuille

Filip D'hooge, patrimoniumbeheerder, vertelt dat voordat Shayp werd geïnstalleerd, de watermeters manueel werden afgelezen. Dit was een tijdrovende klus die verscheidene weken in beslag kon nemen. Om anomalieën in het verbruik op te sporen, vergeleek Filip het waterverbruik met dat van de vorige maand. 

Shayp maakt het mogelijk om "het waterverbruik per minuut op te volgen", en zelfs om de 30 seconden indien gewenst. Voor beheerders zoals Filip is dat een enorme voldoening, want het laat hem toe "heel wat tijd en energie te besparen, omdat de onderhoudsteams anders voortdurend zelf bezig zouden zijn met het opsporen van lekken en te laat zouden kunnen ingrijpen".

Dendermonde en Shayp werken samen aan het behoud van de watervoorraden

Sinds de lancering van Shayp is 1,5 miljard liter water bespaard, het equivalent van 300 zwembaden van Olympische afmetingen, en is 171 ton CO2-uitstoot vermeden.

Als u, net als de stad Dendermonde, duurzaamheid in uw gebouwenbeheer wilt implementeren, boek dan een gratis demonstratie met onze experts.

Meer info: 

Plaats: Kroonveldlaan 40, 9200 Dendermonde

Contactpersoon stad Dendermonde: Filip.D'hooghe@dendermonde.be

Webpagina van de Federaal parlementslid en 1e schepen Leen Dierick: https://www.leendierick.be/